văn hóa tâm linh

Một số kiêng kị ở trong văn hóa của người Nhật

Sashibashi (tsutsukibashi): dùng đầu đũa cắm xuyên qua miếng thức ăn, chọc đũa vào thức ăn để ăn, xé thức ăn hay lấy thức ăn