tiếng nhật

Muốn học Tiếng Nhật hiệu quả hãy áp dụng ngay những phương pháp sau đây

Quy tắc nào quan trọng nhất? Câu trả lời đơn giản, đó là nghe. Bạn phải nghe tiếng Nhật mỗi ngày. Đừng đọc sách. Nghe