lý thuyết

Phương pháp học tiếng Nhật cực kỳ hữu ích

Ngoài ra, các bạn có thể tận dụng những tờ giấy mà mình không dùng đến nữa, hay những mảnh giấy với những màu sắc