học tiết nhật như thế nào

Kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật

Với những người mới học, từ mới trong tiếng Nhật (cũng như là các câu chào hỏi đơn giản) rất dễ nhầm lẫn, kết hợp